Dokumenty projektu
Formularz zgłoszenia uczestnika projektu - ucznia
Formularz zgłoszenia uczestnika projektu - nauczyciela
Regulamin projektu z zasadami rekrutacji
Załącznik nr 2 - przetwarzanie danych osobowych RODO
Załącznik nr 5 - oświadczenie uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020